Formalności

Wysokość składek członkowskich w 2024 roku.

Wysokość składek członkowskich w 2024 roku.

Informujemy, iż Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego "Wolność i Godność" utrzymał wysokość składek członkowskich przewidzianych na 2024 na poziomie sprzed roku. Członkowie Związku zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na niżej opisanych zasadach:

  • podstawowa składka członkowska w 2024 roku wynosi 27,00 PLN (dwadzieścia siedem złotych) miesięcznie;
  • uiszczenie składki z góry do dnia 29 lutego 2024 roku wiąże się z jej obniżeniem - wynosi ona 240,00 PLN (dwieście czterdzieści złotych).

Składki członkowskie uiszczone z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa przed końcem okresu, za jaki zostały zapłacone.

Składki prosimy uiszczać wyłącznie na nasz rachunek bankowy (PKO BP):
Niezależny Związek Zawodowy "Wolność i Godność"
ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa

Numer rachunku:  36 1020 1664 0000 3002 0665 3911.

Tytułem: "składka roczna 2024" lub "składka za miesiąc XX/2024".


Udostępnij:

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.