Aktualności

Stanowisko NZZ WiG w sprawie edukacji włączającej/inkluzyjnej.

Stanowisko NZZ WiG w sprawie edukacji włączającej/inkluzyjnej.

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO
NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ”
W PRZEDMIOCIE AGENDY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ/INKLUZYJNEJ

Temat tak zwanej edukacji włączającej zyskuje na rozgłosie. Za rozgłos ów odpowiadają zarówno ośrodki władzy publicznej, które za wszelką cenę dążą do wdrożenia owego nowego modelu edukacji, jak i organizacje skupiające rodziców i nauczycieli pragnących powstrzymać planowane zmiany. Z uwagi na współpracę NZZ WiG ze wspomnianymi organizacjami, w tym sygnowanie przez NZZ WiG działań Ruchu Ochrony Szkoły oraz liczny udział nauczycieli w strukturach Związku, Zarząd Krajowy pragnie wyrazić następujące stanowisko.

Edukacja włączająca bądź inkluzyjna docelowo opowiada się za łączeniem wszystkich dzieci w normalnym trybie nauczania z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem edukacji włączającej/inkluzyjnej jest integracja dzieci o różnym stopniu przystosowania do życia w szkole. Uważamy, że integracja ta jest organizowana zarówno kosztem dzieci rozwijających się w normalnym toku nauczania, jak i uczniów o owych specjalnych potrzebach, które to nie mają szans na należyte spełnienie się w proponowanych warunkach. Edukacja włączająca/inkluzyjna wymusza taką formę kształcenia, w której nauczyciel (sam lub z nauczycielami wspomagającymi) poświęca więcej czasu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powodując tym samym opóźnienia z przewidywanym materiałem do przepracowania dla poszczególnych klas.

Szkoły ogólnodostępne nie są przystosowane do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nie posiadają zarówno odpowiedniej infrastruktury, jak i kadry posiadającej zarówno specyficzne dla potrzeb takich uczniów kwalifikacji, jak i możliwości czasowo-organizacyjnych, by podobne kwalifikacje zdobyć.
Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność” uważa, że integracja między dziećmi uczącymi się w normalnym trybie oraz uczniami o specjalnych potrzebach jest wskazana i potrzebna, ale nie powinna ona zachodzić podczas trwania lekcji szkolnych.

Uważamy, że rolą Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zapewnienie wszystkim uczniom systemu gwarantującego efektywne nauczanie oraz poszukiwanie miejsca i czasu przeznaczonego na integrację poza czasem trwania zajęć, a także zapewnieniem miejsc w szkołach specjalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Stanowisko podpisali:
Karolina Pikuła - Przewodnicząca Zarządu Krajowego
Kamila Jezierska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego
Michał Molenda - Członek Zarządu Krajowego

Stanowisko do pobrania w formie pdf:

DOKUMENT - STANOWISKO W SPRAWIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ


Udostępnij:

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.