Formalności

Informacja o wysokości i sposobie uiszczania składek członkowskich

Informacja o wysokości i sposobie uiszczania składek członkowskich

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż, zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego "Wolność i Godność" nr 2/22 z dn. 22 lutego 2022 r., członkowie Związku zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na niżej opisanych zasadach.

Podstawowa składka członkowska wynosi w 2022 roku 18 (osiemnaście) złotych miesięcznie. Za miesiąc marzec, z uwagi na start Związku w tym właśnie miesiącu, składka wynosi 9 (dziewięć) złotych. Składkę miesięczną należy uiścić przed końcem miesiąca, za który jest należna. 

Uiszczenie składki z góry, do końca roku, wiąże się z niższą składką - jest to 160 złotych w skali roku. Uiszczając składki z góry, Członkowie powinni jednak dokonywać opłat wyłącznie do końca bieżącego roku kalendarzowego. W celu ułatwienia, w zależności od miesiąca, w którym dana osoba przystąpiła/postanowiła opłacić swoje składki z góry, prezentujemy następujące wyliczenia:

dla osób, które postanowiły opłacić roczną składkę w:

  • marcu133,30 zł
  • kwietniu: 119,97 zł
  • maju: 106,64 zł
  • czerwcu: 93,31 zł
  • lipcu: 79,98 zł
  • sierpniu: 66,65 zł
  • wrześniu: 53,32 zł

Osoby, które w ostatnim kwartale roku (październik, listopad, grudzień) przystąpią do Związku lub postanowią uiścić składkę do końca roku z góry, zobowiązane są uiścić składkę w pełnej wysokości, tj. 18 zł za każdy z miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.

Składki uiszczone z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa przed końcem okresu, za jaki zostały zapłacone.

Składki prosimy uiszczać wyłącznie na nasz rachunek bankowy (PKO BP):

Niezależny Związek Zawodowy "Wolność i Godność"
ul. Jagiellońska 59/65
42-229 Częstochowa

numer rachunku:  36 1020 1664 0000 3002 0665 3911

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Składka [IMIĘ I NAZWISKO] [OKRES]

 

Pamiętajmy, że to przede wszystkim od naszych składek zależy to, czy Związek będzie miał środki na podjęcie trudnej walki z władzą i pracodawcami.


Z wyrazami szacunku,

Zarząd Krajowy
Niezależnego Związku Zawodowego
"Wolność i Godność"


Udostępnij:

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.