Aktualności

Wysokość składek członkowskich w 2023 r.

Wysokość składek członkowskich w 2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż uchwałą nr 6/2022 z 29 listopada 2022 r., Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego "Wolność i Godność" ustalił wysokość składek członkowskich przewidzianych na 2023 r.

Członkowie Związku zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na niżej opisanych zasadach.

 

Podstawowa składka członkowska w 2023 roku wynosi 27 (dwadzieścia siedem) złotych miesięcznie.

Uiszczenie składki z góry, do końca roku, wiąże się z jej obniżeniem - dla członków, którzy uiszczą składkę roczną do końca stycznia 2023 r., wynosić ona będzie 240 (dwieście czterdzieści) złotych.

 

Składki uiszczone z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa przed końcem okresu, za jaki zostały zapłacone.

 

Składki prosimy uiszczać wyłącznie na nasz rachunek bankowy (PKO BP):

Niezależny Związek Zawodowy "Wolność i Godność"

ul. Jagiellońska 59/65

42-229 Częstochowa

 

numer rachunku:  36 1020 1664 0000 3002 0665 3911

 

Podwyżka składki względem wysokości obowiązującej w 2022 r. związana jest z rosnącą liczbą osób ubiegających się o pomoc Związku, a co za tym idzie - rosnącymi kosztami działalności. Pamiętajmy, że przede wszystkim od naszych składek zależy to, czy Związek będzie miał środki na podjęcie trudnej walki z władzą i pracodawcami.

 

Z poważaniem,

Zarząd Krajowy
Niezależnego Związku Zawodowego
"Wolność i Godność"


Udostępnij:

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.